Informujemy, że niniejsza witryna używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Sortuj wg:
100 dni na odstąpienie
od umowy
Łatwy proces zgłoszenia

Chcesz oddać produkt? Możesz to zrobić bez podawania powodu

Wypełnij formularz
odstąpienia od umowy
Odeślij
produkt
Czekaj na
zwrot pieniędzy

Jak przebiega zgłoszenie?

1. Wypełnij formularz odstąpienia od umowy

2. Spakuj produkt w oryginalne opakowanie i wyślij wraz z formularzem na adres:

Frelin Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8A/bud. DC1, 54-610 Wrocław

3. Czekaj na zwrot pieniędzy

Po otrzymaniu przesyłki, zwrot środków zrealizujemy na wskazane konto.

Koszt odesłania przesyłki ponosi kupujący.

WARUNKI ZWROTU ZAKUPÓW

1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 100 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.electofun.pl/content/24-regulamin-sklepu lub w innej formie zgodnej z prawem.
3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 100 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

      

Koszyk

The cart is empty.

You can try some popular tags here:

Konto

Konto

Nie masz konta?
Stwórz konto
4
4.8 - Ocena na Opineo!