100 DNI NA ZWROT

Chcesz oddać produkt?

Możesz to zrobić bez podawania powodu.

Nawet do 100 dni na odstąpienie od umowy

Łatwy proces zgłoszenia

1

Wypełnij formularz odstąpienia od umowy

2

Zapakuj

i wyslij sprzęt

Frelin Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A/bud. DC1,

54-610 Wrocław

3

Czekaj na zwrot pieniędzy

Po otrzymaniu przesyłki, zwrot środków zrealizujemy na wskazane konto. Koszt odesłania przesyłki ponosi kupujący.

Przeczytaj najpierw warunki zwrotu

Przejdź do warunków zwrotu

WARUNKI ZWROTU

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Prawami Konsumenta wynosi 14 dni od momentu dostarczenia rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Za dodatkową opłatą w wysokości 19,9 zł, sprzedawca oferuje możliwość wydłużenia okresu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy do 100 dni od daty otrzymania zakupionego produktu. Możliwość wydłużenia okresu zwrotu do 100 dni nie obejmuje:
  • Produktów Outletowych,
  • Produktów, które zostaną przez Klienta zarejestrowane w rozumieniu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
  • Produktów, które zostaną przez Klienta objęte obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu lub podobnym produktem ubezpieczeniowym,
  • Produktów, które zostały wyprodukowane, spersonalizowane lub zmodyfikowane na życzenie Klienta,
  • Produktów, które zostały zakupione na raty,
  • Produktów z kategorii pojazdy wolnobieżne.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem poniżej lub w innej formie zgodnej z prawem.https://electofun.pl/img/cms/zwrot-formularz-electofun.pdf

 4. Terminem odstąpienia jest data wysłania oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedającego.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot zostanie pomniejszony o kwotę zmniejszenia wartości produktu.

 9. Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu produktu w przypadku odstąpienia po 14 dniach od dnia zakupu, jeżeli produkt posiada cechy zużycia wskazujące na korzystanie z produktu wykraczające poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący w przypadku odmowy odbiera produkt na własny koszt.

 10. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący przy zakupie wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i możliwości oszacowania aktualnego stanu rzeczy.

 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Zapisz się do newslettera
i odbierz 50 zł rabatu na zakupy!*
*przy zakupie produktów za minimum 1000 zł.