100 DNI NA ZWROT

Chcesz oddać produkt?

Możesz to zrobić bez podawania powodu.

100 dni na odstąpienie od umowy

Łatwy proces zgłoszenia

.01

Wypełnij formularz odstąpienia od umowy

.02

Zapakuj

i wyslij sprzęt

Frelin Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A/bud. DC1,

54-610 Wrocław

.03

Czekaj na zwrot pieniędzy

Po otrzymaniu przesyłki, zwrot środków zrealizujemy na wskazane konto. Koszt odesłania przesyłki ponosi kupujący.

Przeczytaj najpierw warunki zwrotu

Przejdź do warunków zwrotu

WARUNKI ZWROTU

 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 100 dni od momentu dostarczenia rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://electofun.pl/themes/ayon/assets/download/returns_pattern.pdf lub w innej formie zgodnej z prawem.
 • Terminem odstąpienia jest data wysłania oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedającego.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot zostanie pomniejszony o kwotę zmniejszenia wartości produktu.
 • Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu produktu w przypadku odstąpienia po 14 dniach od dnia zakupu, jeżeli produkt posiada cechy zużycia wskazujące na korzystanie z produktu wykraczające poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący przy zakupie wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i możliwości oszacowania aktualnego stanu rzeczy.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Skutery elektryczne, motory elektryczne oraz wszystkie inne pojazdy, które zostały zarejestrowane lub/i posiadają wykupione ubezpieczenie OC / AC nie podlegają zwrotom.